تکنولـــوژی آموزشــــــــــی،Instruction
روشها و شیوه های نوین آموزش ویادگیری - طراحی آموزشی- تولید محتوای آموزشی-
درباره وبلاگ


سلام
من یوسف مهدوی دانشجوی دکتری تکنولولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران و کارشناس ارشد رشته تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهرانم . تو این وبلاگ مطالبی رو راجع به رشته ام تکنولوژی آموزشی می نویسم . همچنین به معرفی نرم افزارها ی مربوط به این رشته و ترفندهایی در رابطه با برخی نرم افرارهای پرکاربرد و گاهی هم مطالب عمومی می پردازم . به امید رشد هر چه بیشتر تکنولوژی آموزشی و آموزش صحیح تو کشور عزیزمون ایران ...
ایمیل :abieasman@gmail.com

Hello dears,
How are you? I am Yousef Mahdavinasab PhD student of Instructional Technology in Iran.
My email: abieasman@gmail.com
Kind regards
سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲ :: 10:53 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب
باسلام و عرض تبریک خدمت دکتر اعتمادفر  چکیده رساله ایشان تقدیم شما دوستان عزیز می گردد

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تاثير منتورينگ تلفيقي به عنوان يك راهبرد آموزش و توسعه بر بهسازی مديران مياني شركت ايران خودرو ديزل انجام شد. در پژوهش حاضر از روش آمیخته شامل روش کمی و کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده­ها بصورت توأمان استفاده شد. در بخش کمی از طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. همچنين براي بررسي وضعیت عملکرد فرد در سازمان، در بخش كمي از طرح  پژوهشي توصیفی- پیمایشی استفاده شد. در بخش کیفی نیز از مطالعه موردي با گروه متمركز حضوري و آنلاين استفاده شد. بدين منظور 40 نفر به عنوان مدير مياني از بين مدیران میانی شركت، بعنوان آزمودني­هاي پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه 20 نفره در قالب گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. پيش از مداخله آزمايشي، گروههاي آزمايش و كنترل توسط پيش آزمون كه برگردان بومي­سازي شده از آزمون حل مسئله موسسه مكنزي مي­باشد، مورد ارزيابي قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت 5 ماه در برنامه منتورينگ تلفيقي شركت كردند در حالي كه گروه كنترل در يك دوره آموزشي حضوري مرسوم با محتواي مشابه آنچه كه در برنامه منتورينگ در حال پيگيري بود، شركت كردند. در پايان گروه­هاي آزمايش و كنترل در پس آزمون شركت كردند و بعد از 2 ماه در همان آزمون جهت اندازه­گيري ميزان يادداري شركت نمودند. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته كه مبتني بر مولفه­های مندرج در مدل شايستگي مديران شركت بود جهت جمع آوري داده­های توصیفی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش نیز ، 7 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند بعنوان گروه متمرکز براي جمع آوري داده­های کیفی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش آزمایشی، داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری(منکووا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه منتورينگ تلفيقي در ميزان يادگيري و يادداري با (05/0p<) تاثير معناداري داشته است. در بخش توصیفی براي تجزيه و تحليل  داده­ها  علاوه بر شاخص­هاي آمار توصيفي از آزمون t میانگین یک جامعه استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه تاثير منتورينگ تلفيقي بر عملکرد سازمانی مديران سطح مياني شرکت ایران خودرو دیزل موثر و معنادار است(0.05p<). همچنین در بخش کیفی براي تجزيه و تحليل داده های کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. مقولات و زیر مقوله های بدست آمده از تحليل محتواي داده­های کیفی علاوه بر تایید نتایج کمی، شناخت همه جانبه تری را نسبت به اثرات منتورینگ تلفیقی فراهم نمود. در پایان بر اساس یافته­ها و تجارب بدست آمده، یک مدل فرآیندی و  نیز یک مدل مفهومی  برای اجرای منتورینگ تلفیقی در سازمانهای صنعتی پیشنهاد شده است. بر اساس یافته­های این پژوهش، در زمينه توسعه شايستگي­هاي مديران كه مستلزم يادگيري در سطوح بالاست، منتورينگ تلفيقي در مقايسه با آموزش­هاي مرسوم ضمن خدمت، تاثير معناداري در بهسازي عملکرد مديران مياني داشته است.

 كليد واژه: منتورينگ، منتورينگ تلفيقي، اندازه­گيري، سنجش عملکرد، ، منتورینگ الکترونیکی، شاگردی شناختی


برچسب‌ها: چکیده رساله دکتری دکتر ایرج اعتماد فر
چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ :: 15:22 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب
با یاد حضرت حق

با عرض تبریک خدمت دکتر زنگنه عزیز چکیده رساله ایشان که از وبلاگ شخصی دکتر زنگنه رونوشت شده خدمتتان ارائه می گردد.

چکیده:

نظریه­ ی یادگیری زایشی از جمله نظریه­ هایی است. که به دنبال پرورش آن دسته از مهارت‏ها و قابلیت­هایی در یادگیرندگان است که آن‏ها بتوانند آن را پایه­ای برای کسب مهارت‏ها و شایستگی­های بعدی خود قرار دهند. به عبارتی به زایش و خلق دانش دست پیدا کنند.

پژوهش حاضر در راستای مدل­سازی این نظریه برای کاربردی نمودن آن در کلاس درس در راستای بهبود بازده­های یادگیری سطح بالا و به کارگیری آن در یک بافت سازنده­گرایانه (توسعه ­ی نظریه) و با روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و با طرح تدوین مدل انجام شد که در تحقیق کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرایی و پژوهش تکوینی با طرح توسعه­ ی مدل و در تحقیق کمی برای رواسازی مدل از روش آزمایشی با طرح پیش­ آزمون و پس­ آزمون با گروه کنترل و آزمایش بهره گرفت. سؤالات تحقیق کیفی عبارت بودند از: چاچوب نظریه­ ی یادگیری زایشی چیست؟ مولفه­ های این مدل کدام­اند؟ و همچنین روند طراحی آموزشی براساس این مدل چگونه است؟ فرضیه­ های تحقیق کمی نیز عبارت بودند از: مدل یادگیری زایشی موجب بهبود بازده­های یادگیری دانش­ آموزان در زیست ­شناسی می­شود (فرضیه اصلی) و فرضیه ­های فرعی عبارت بودند از: الف) مدل یادگیری زایشی موجب بهبود یادگیری دانش ­آموزان در سطح تحلیل کردن می­گردد. ب) مدل یادگیری زایشی موجب بهبود یادگیری دانش­ آموزان در سطح قضاوت کردن می­گردد و نهایتاً ج) مدل یادگیری زایشی موجب بهبود یادگیری دانش­آموزان در سطح خلق کردن می­گردد. یافته ­های حاصل از پژوهش بیانگر چارچوبی از نظریه ­ی یادگیری زایشی بود که نقش­های معلم، یادگیرنده و محتوا را در کلاس درس مشخص ساخت. همچنین مولفه­ ها مدل طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی و روند طراحی براساس آن از طریق پژوهش تکوینی در عمل مشخص گردید. در نهایت نتایج اعتباریابی بیرونی مدل شامل تایید فرضیه های تحقیق بود و بیانگر این که مدل طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی موجب بهبود بازده­ های یادگیری سطح بالای دانش ­آموزان می­گردد.


برچسب‌ها: یادگیری زایشی
چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۲ :: 1:17 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب

با ياد يزدان جهانيان

دفاع رساله دكتري

موضوع:

طراحی، رواسازی مدل مبتنی بر یادگیری زایشی به منظور پرورش بازده‏های یادگیری سطح بالا در یادگیرندگان

پژوهشگر : حسین زنگنه

استاد راهنما دکتر محمدرضا نیلی

اساتید مشاور:  دکتر هاشم فردانش و دکتر علی دلاور

استاد داور:  دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و دکتر حسن رستگارپور

مکان : دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه- سالن شورا

زمان :  سه شنبه 26 شهریور، ساعت 10-12

دوستانی که دانشجوی دانشگاه علامه نیستند و تمایل به حضور دارند لطفا اطلاع دهند تا هماهنگی ها ورود صورت بگیره


برچسب‌ها: دفاع رساله دكتري جناب زنگنه
پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ :: 1:22 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب
با یاد جان بخش جهان
به درخواست تعدادی از دوستان چکیده رساله دکتر غلامحسین رحیمی دوست عزیز رو در اینجا ارائه می دیم.

عنوان

چارچوب تکیه‌گاه‌ سازی آموزشی اثربخش در محیط یادگیری مشکل‌گشایی مبتنی بر کامپیوتر: به سوی تدوین و اعتباربخشی الگوی تکیه گاه سازی آموزشی

چکیده

حل مشکلات پیچیده امروزی مستلزم  افرادی با مهارت های حل مشکل پیشرفته است. یکی از هدف های اصلی رویکرد سازنده گرایی به آموزش آماده سازی افراد برای حل چنین مشکلاتی است. الگوی طراحی محیط های یادگیری حل مشکل از جمله الگوهای طراحی آموزشی سازنده گراست که هم از بلوغ نسبتاً بیشتری نسبت به دیگر الگوهای طراحی آموزش سازنده گرا برخوردار است و هم برای تلفیق در فنآوری های جدید قابلیت مطلوبی دارد. یکی از مهمترین مؤلفه های الگوی طراحی محیط های یادگیری حل مشکل تکیه گاه سازی است.

     هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد تکیه گاه سازی آموزشی و تدوین الگوی مطلوب برای محیط یادگیری سازنده گرای مشکل گشایی مبتنی بر کامپیوتر بود. روش تحقیق مورد استفاده روش آمیخته و شامل تحلیل محتوای کیفی و پیمایش بود. روش تحلیل محتوای کیفی مورد استفاده روش قیاسی بود بدین صورت که بر اساس مبانی نظری و مطالعات پژوهشی تعاریفی برای مفاهیم تعیین شد و بر اساس این تعاریف مصادیقی در یافته‌های پژوهشی جستجو گردید. ابزار تحقیق پیمایش یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید 5 نفر متخصص حوزة علوم تربیتی رسید. برای تعیین پایایی، پرسشنامه دو مرتبه و با فاصلة زمانی یک هفته برای 20 متخصص حوزة تکنولوژی آموزشی ارسال شد و همبستگی پاسخ هایی آنها تحلیل شد. ضریب همبستگی بدست آمده (499/0) در سطح 05/0 معنادار بود. روش نمونه گیری تحلیل محتوای قیاسی روش انتخاب هدفمند بود. همچنین روش نمونه گیری تحقیق پیمایش، تصادفی ساده بود.

    یافته های تحقیق نشان داد که تکیه گاه سازی آموزشی مطلوب بر اساس مهارت های فراشناختی یادگیرنده مستلزم استفاده از تکیه گاه سازی فراشناختی است و در ادامه نیز راهبردهای تکیه‌گاه‌سازی فراشناختی نیز برای پشتیبانی از مهارت های فراشناخت یادگیرنده تعیین شدند. همچنین یافته ها نشان داد که تکیه گاه سازی آموزشی مطلوب بر اساس سطح انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرنده مستلزم استفاده از تکیه گاه سازی انگیزشی است و در ادامه نیز راهبردهای تکیه گاه سازی انگیزشی برای پشتیبانی از انگیزش یادگیرنده تعیین شدند. همین طور یافته ها نشان داد که تکیه گاه سازی آموزشی مطلوب بر اساس دانش پیشین یادگیرنده مستلزم استفاده از تکیه گاه سازی شناختی است و در ادامه راهبردهای تکیه گاه سازی شناختی مشخص شدند. همچنین راهبردهای تکیه گاه سازی آموزشی مطلوب بر اساس سطح عملکرد انتقال یادگیری و محیط های یادگیری حل مشکل ساختارمند و محیط های یادگیری حل مشکل بدون ساختار شناسایی شدند. بدین ترتیب ابعاد چهارچوب تکیه‌گاه‌سازی آموزشی شناسایی شد و الگوی تکیه گاه سازی آموزشی مطلوب تدوین شد. در نهایت الگوی پیشنهادی از نظر 20 متخصص حوزة تکنولوژی آموزشی اعتباربخشی شد.

کلید واژه ها: تکیه گاه سازی آموزشی، الگوی تکیه گاه سازی آموزشی، محیط یادگیری حل مشکل، محیط یادگیری حل مشکل مبتنی بر کامپیوتر


برچسب‌ها: حیط یادگیری مشکل‌گشایی مبتنی بر کامپیوتر

 

با یاد حضرت دوست

که هرچه دارم از اوست

دیروز دفاع رساله دکتری دکتر رستمی نژاد عزیز بود که لطف فرمودن  و بخش هایی از کارشون رو برای اطلاع دوستان در اختیار ما قرار دادن.

انشاالله که موفق و سربلند باشن و شاهد کارهای خوب دیگه ایشون باشیم.

چکیده:

آموزش الکترونیکی در مؤسسه­های آموزش عالی به ویژه در حوزه آموزش مهندسی ایران در حال توسعه چشمگیر است. پذیرش دانشجو برای تحصیل به روش الکترونیکی در ایران و جهان با چالشی مشترک و پدیده­ای تحت عنوان افت­تحصیلی مواجه بوده به گونه­ای که آماری بین 20 تا 80 درصد برای افت تحصیلی گزارش شده که این میزان دو برابر آموزش متداول است. در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیرنده الکترونیکی در جامعه پژوهشی حاضر که مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران است، تحقیقی کمّی- کیفی اجرا شد. نمونه پژوهش 738 یادگیرنده الکترونیکی بود. داده­های کمّی پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی سازه ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، روایی پیش­بین با استفاده از روش تحلیل رگرسیون و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. داده­های کیفی نیز از طریق مصاحبه، جلسات برخط، فروم و پیام­های دانشجویان گردآوری و مورد تحلیل کیفی قرار گرفت.

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد، مدل رگرسیونی که تجارب یادگیری الکترونیکی را در بر می­گیرد 66.7%، متغیرهای دموگرافیک 24.8%؛ پیشینه تحصیلی 23.1%؛ متغیر­های روانی- فنی16.4%؛ مدیریتی14.6%؛ اجتماعی- اقتصادی 8% و رسانه­ای 4.4% از تغییرات معدل کل یادگیرنده الکترونیکی را تبیین می­کنند. معنی­دارترین متغیر­های پیش­بین در هر کدام از مدل­ها عبارت بود از: معدل ترم اول دانشجو در تحصیل الکترونیکی، سن، معدل مقطع قبل، اضطراب امتحان، خودگردانی، سکونت در شهرستان، دارا بودن لپ­تاپ. با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدلی تدوین و آزمون شد. این مدل 72% از تغییرات معدل کل یادگیرنده الکترونیکی را تبیین کرده و برآزش مطلوب نیز داشت (2.294=X2/Df).

در بخش تحلیل کیفی پژوهش، پس از تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری، 11 کد محوری استخراج شد. پنج کد محوری که بیشترین فراوانی را داشتند عبارتند از: 1) تبعیض گذاشتن بین دانشجوی مجازی و روزانه؛ 2) عدم شرکت در کلاس مجازی؛ 3) مسائل روانشناختی محیط یادگیری الکترونیکی؛ 4) وفق نیافتن با سیستم مجازی؛ 5) مشکلات کلاس مجازی.

بر ادامه مطلب بروید:

 


برچسب‌ها: رساله تکنولوژی آموزشی

ادامه مطلب ...
چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ :: 11:15 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب

با یاد آفریدگار جهانیان

دفاع از اولین رساله دكتري تکنولوژی آموزشی ایران

موضوع:

" مدل هوشمند برای پیش بینی میزان موفقیت دانشجویان در یادگیری الکترونیکی"

ارائه دهنده : محمد علی رستمی نژاد

استاد راهنما : دکتر داریوش نوروزی

استاد مشاور: دکتر علی دلاور- دکتر ناصر مزینی

مکان : دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه- سالن شورا 

زمان :  شنبه  ۱ تیر ساعت 14

دوستان غیر دانشگاه علامه که تمایل به حضور دارند لطفا اطلاع دهند تا هماهنگی ها ورد صورت بگیره

یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ :: 17:21 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب

با یاد آفریدگار هستی

دفاع پایان نامه

موضوع

  تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی

ارائه دهنده : علی دانا

استاد راهنما :دکتر محمد رضا نیلی

استاد مشاور : دکتر محمد حسن امیر تیموری

مکان :  آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

زمان :  سه شنبه  07/۰3/۱۳۹2 ساعت 13


برچسب‌ها: کارپوشه الکترونیکی

با ياد يزدان جهانيان

دفاع رساله دكتري

موضوع:

  طراحي الگوي برنامه درسي مبتني بر مساله در دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي و امكان سنجي آن در آموزش عالي ايران

ارائه دهنده : فيروز محمودي

استاد راهنما : دکتر محمود مهر محمدي

مکان : دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

زمان :  شنبه 27 آبانماه ساعت 8 صبح


برچسب‌ها: دفاع رساله برنامه درسي مبتني بر مساله
چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰ :: 0:21 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب
دفاع پایان نامه هم کلاسی عزیزم حسین دهقان زاده که با خلاقیتش روربرو بوده...


زمان :دوشنبه 28 آذر ،ساعت 10

مکان : آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

تشریف فرمایی شما موجب دلگرمی ماست

حسین جان برات آرزوی موفقیت دارم داداش مطمئنم که کارت خیلی خوب می شه

الله تابشیریرام قارداش یاشا...

چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ :: 20:5 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب
با یاد حق

موضوع :

بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سوم راهنمایی

ارائه دهنده : کیومرث تقی پور

استاد راهنما : دکتر داریوش نورزی

استاد مشاور : دکترمحمد حسن امیر تیموری

استاد داور :دکتر زارعی

زمان: شنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۳

مکان : سالن شورا

کیومرث جان برات آرزوی موفقیت دارم ...

جمعه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۰ :: 22:51 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب

با یاد آفریدگار هستی

دفاع پایان نامه

موضوع

  تاثیر استفاده از وبلاگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی

ارائه دهنده : یوسف مهدوی نسب

استاد راهنما : دکتر علي آبادي

استاد مشاور : دکتر زارعی

استاد داور:دکتر نیلی

مکان : دانشگاه علامه طباطبایی

زمان :  صبح سه شنبه  29/۰6/۱۳۹0 

پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰ :: 19:50 ::  نويسنده : ٍىوسف مهدوی نسب
لسه پایان نامه

موضوع : بررسی میزان تعامل کاربران رادیو اینترنتی ایران صدا و تاثیر میزان یادگیری آنان.

ارائه دهنده : خانم رازاني

استاد راهنما : دکتر علي آبادي

استاد مشاور : دکتر زارعی

مکان : دانشگاه علامه طباطبایی

زمان :  شنبه  ۴/۰4/۱۳۹0  ساعت نه و نیم

با آرزوی موفقیت

جلسه دفاع پایان نامه

موضوع : طراحی ساخت نرم افزار چند رسانه ای آموزش خواندن زبان فارسی و تاثیر آن بر میزان یادگیری خواندن کودکان پیش دبستانی

ارائه دهنده : الهام فردوسیان

استاد راهنما : دکتر نوروزی

استاد مشاور : دکتر زارعی

استاد داور : دکتر فرخنده مفیدی

مکان : دانشگاه علامه طباطبایی - سالن همایش های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

زمان : یک شنبه  10/۱۰/۱۳۸۹  ساعت 8.30

با آرزوی موفقیت

جلسه پایان نامه

موضوع : بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی  در نظام آموزش از راه دور و سنتی دردبیرستان های کاشان

ارائه دهنده : عباس تقی زادگان

استاد راهنما : دکتر نیلی

استاد مشاور : دکترمحمد حسن امیر تیموری

مکان : دانشگاه علامه طباطبایی

زمان : سه شنبه  ۴/۰۸/۱۳۸۹  ساعت ۹

با آرزوی موفقیت

جلسه دفاع پایان نامه

موضوع :

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش کاربردی کامپیوتر کارکنان شرکت ملی نفت تهران بر مبنای مدل کرک پاتریک

ارائه دهنده : علی رضا مطلبی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

استاد راهنما : دکتر زارعی زوارکی

استاد مشاور : دکتر محمد حسن امیر تیموری

استاد داور : دکتر عباس پور

مکان : دانشگاه علامه طباطبایی

زمان : دوشنبه 29 شهریور ساعت ۱۱

با آرزوی موفقیت

پيوندها
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
  • شبکه اجتماعی
  • سیب سفید